Рекордно участие на млади предприемачи в „ТФ фест 2017“