Регулациите са ключът за развитието на съвременна електропреносна мрежа, за индустрията е по-важен предприемаческият дух