Регионалният принос – отличителна характеристика на въздействието на Лидл България върху икономиката на страната