Регионален форум на бизнеса организира полското посолство