Развиващите се пазари са двигатели на икономическия растеж