Развитие на клъстерите и начини за насърчаване на износа по примера на Белгия