Развенчан ли е ореолът на предприемача в България след втория Годишен доклад на GEM България?