Разширяване на сътрудничеството между Търговско-промишлената палата на Украйна и Българската търговско-промишлена палата