Разширяване на сътрудничеството между България и Испания