Разискват проект на Директива за електронно фактуриране на обществените поръчки