Разглеждат концесионен модел за строителството на малка АЕЦ в Якутия