Райфайзенбанк ще обучава служителите си по проект, финансиран от ЕС