Райфайзенбанк: По-високата инфлация ще има неблагоприятно въздействие върху потреблението на домакинствата