Ръст в жилищното кредитиране от 58% на годишна база отчете Пощенска банка