Ръст в пътуващите с Turkish Airlines и през месец август