Ръст в интереса към луксозни имоти в световен мащаб