Ръст на сделките и цените на луксозните имоти през 2016 г.