Ръководители на пет фондови борси взимат участие в „Шумът на парите“ 2017