Работодателите в страната планират плахо разрастване на екипите си през следващите шест месеца