Работата от разстояние е предизвикателство пред работодатели и служители