RR Media и SES Platform Services се сливат, като създават нова компания – световен лидер в предлагането на глобални медийни решения