РОСАТОМ ПРЕДСТАВЯ МАЛКИ АЕЦ НА СРЕЩАТА ЗА КЛИМАТА НА ООН