„R&М България Производство“ откри нова измервателна лаборатория в България с инвестиция на стойност над 1 млн. лв.