РЕЗУЛТАТИ ОТ АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ за оценка на условията за бизнес и инвестиции.