REWE Group: Организационното звено Handel International с ръст от 7.1% и нетни приходи от 14.24 милиарда евро за 2018 г.