REAGAS: С 10% повече газови уредби се монтират през лятото