Провеждането на обществени поръчки изцяло по електронен път - основен способ за намаляване на „вредните навици“ в тях