Проведе се редовно заседание на Бюрото на Съвет GS1 България към БТПП