Проведе се годишното отчетно събрание на арбитражните колегии на АС при БТПП