Проучване на БТПП сочи 65% предприемачи са подготвени за участие в онлайн събития