Пропуските по въвеждане на GDPR възникват като следствие от забавеното приемане на закона, съобразен с новия регламент