Програмите и конкурсите на EIT промениха живота на повече от 200 иновационни екипи през 2018 г.