Програмата Samsung Tech Institute помага на млади хора по целия свят да достигнат пълния си потенциал