Програмата PRIMER за предприемачи е отворена за кандидатстване до 31 октомври