Професионалното образование в съответствие с новите икономически реалности – във фокуса на срещата с бизнеса в Монтана