Проф. д.т.н. Николай Вълканов е новият председател на Управителния съвет на БМГК