Проектната култура ще разчита на игровия модел при изграждането на лидери