Проект за безопасен труд се изпълнява в предприятието Захарни изделия - Варна ЕООД