Продуктът на американската AtScale с офис в София е сред 10-те най-добри big data инструменти в света