Продължава приемането на сигнали и предоставянето на консултации от националния център „Икономика на светло”