PrintBrush™ XDR – първият преносим цветен принтер скоро на пазара