Приемът на документи по подмярка 7.2 през ИСУН 2020 стартира