При нанесени щети от природни бедствия можем да си търсим правата