Президентите на България и Хърватия откриват бизнес среща в БТПП