Президентът на Република България посети Фондация Катар