Президентът на ICCO Максим Бехар в Борда на Световния PR музей в Ню Йорк