През 2023 г. България отчита над 50% ръст в продажбите на електрически превозни средства