През 2016 компаниите в България ще обръщат все по-голямо внимание на своята Работодателска Марка