Превантиви мерки заради COVID-19 и в български транспортни фирми