Пресконференция за рисковите фактори на пазара на труда и приложимостта на добри практики в борбата със сивия сектор